Program
na listopad a prosinec 2023

Dovolujeme si Vás pozvat k nám do DušeProstoru na různé aktivity a setkávání vhodná k sdílení zkušeností, k poznávání nových lidí, věcí i informací. Program je rozdělen podle zaměření dané aktivity, ale věříme, že si jich pro sebe můžete vybrat i více. Staňte se s námi součástí prostoru pro podporu duševního zdraví. Pojďme ho naplnit, vdechnout mu život, dát mu duši, jak se to pro správný DušeProstor sluší.

Přijďte, těšíme se na Vás! Budeme se scházet v prostorách Centra duševního zdraví SvitavyWolkerova alej 209/12 (2. patro), a to, není-li uvedeno jinak, od 15:30 do 17:30 hod.

Klubové činnosti ve Svitavách

Klubové činnosti slouží jako náplň volného času a jsou tu i ke sdílení a vzájemné inspiraci účastníků. Setkání jsou určena nejen pro osoby s duševním onemocněním a jejich blízké, ale i veřejnost okresu Svitavy se zájmem o duševní zdraví.

Jsou tedy otevřeny všem, kdo mají zájem a chuť se zúčastnit.

Konají se vždy v úterý v sudém týdnu.

Kdy? Co?
Út 14. listopadu
Blíží se Vánoce, přijďte vánočně tvořit s Jaruškou.
Út 28. listopadu
Protože tvoření hezkých věcí není nikdy dost, tentokrát můžete přijít vyrábět vánoční věcičky s Leou.
Út 12. prosince
Předvánoční beseda u svařáku (popovídáme o uplynulém roku, o tom, co se nám povedlo a co ne a co bychom mohli v rámci klubové činnosti uskutečnit příští rok)

Klubové činnosti v Poličce

Klubové činnosti jsou otevřeny všem, kdo mají zájem a chuť se zúčastnit.

Rozhodli jsme se svoji klubovou činnost rozšířit i do Poličky. Scházet se budeme v centru pro rodinu MaTami na adrese Šaffova 112, vedle Centra Bohuslava Martinů, a to vždy druhý čtvrtek v měsíci od 15:00 do 17:00 hod.

Kdy? Co?
Čt 9. listopadu
Deskové hry
Čt 14. prosince
Vánoční setkání přátel duševního zdraví společně s našimi přáteli z Otevřených dveří - POZOR: tentokrát nikoliv v MaTami, ale již od 13 hod. na Evangelické faře v Poličce na nábřeží Svobody 561

Svépomocná skupina pro lidi
se zkušeností s duševním
onemocněním

Tato setkání jsou určena pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním z okresu Svitavy. Když Vám nemoc a její projevy občas komplikují život, nemusíte na to být sami. Přijďte mezi nás. Kromě kávy či čaje Vám chceme nabídnout bezpečný prostor vhodný ke sdílení, podpoře a inspiraci.

Tato svépomocná skupina se koná vždy v úterý v lichém týdnu.

Kdy? Co?
Út 7. listopadu
pravidelné setkání
Út 21. listopadu
pravidelné setkání
Út 5. prosince
pravidelné setkání - téma: Jak nejraději trávíte čas sami se sebou?
Út 19. prosince
pravidelné setkání - téma: Jak nejraději trávíte čas se svou rodinou?

Svépomocná skupina pro rodiny
a přátele lidí se zkušeností
s duševním onemocněním

Svépomocná skupina je určena pro rodinu, blízké, kamarády a pečující o lidi s duševním onemocněním. Nabízí prostor pro podporu, pochopení od lidí, kteří jsou v podobné životní situaci, bezpečné sdílení, důvěru a vzájemné obohacení se. Čas strávený ve společnosti lidí, kteří čelí podobným obavám, starostem a pochybnostem, pomůže překonat těžkosti.

Pokud se domníváte, že by účast v takové skupině byla pro Vás nebo pro někoho z Vašeho okolí přínosem, ozvěte se nám na telefonní číslo: 605 541 805 nebo na email: skupina.duseprostor@gmail.com. nebo prostě jen přijďte.

Tato skupina se koná vždy druhý čtvrtek v měsíci.

 

Kdy? Co?
Čt 9. listopadu
první setkání
Čt 14. prosince
pravidelné setkání

Jednodenní výlety

Pravidelné pořádáme jednodenní výlety, kterých se může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť a zájem. Jenom se prosím přihlaste předem (na Messenger „Duše_Prostor“).

Těšíme se na nové zážitky!

V prosinci se chystáme do Olomouce. Pozvánku a bližší informace naleznete tady.

Kdy? Co?
So 25. listopadu
Výlet do Pardubic. Bližší informace včetně odjezdu a programu najdete na našich webových stránkách.
So 16. prosince
Výlet na vánoční trhy do Olomouce

Najdete nás v odpoledních hodinách v nových prostorách CDZ (Centrum duševního zdraví) Svitavy (ve 2. patře).

Pěšky je to z autobusového nádraží asi 650 m, z vlakového pak asi 900 m.

Přesná adresa je Wolkerova alej 209/12, 568 02 Svitavy.

Najdete nás na Facebooku, Instagramu, Youtube a nebo nám napište na email duseprostor@gmail.com
případně zavolejte na 605 541 805

Podporují nás