Program
na červen a červenec 2024

Dovolujeme si Vás pozvat k nám do DušeProstoru na různé aktivity a setkávání vhodná k sdílení zkušeností, k poznávání nových lidí, věcí i informací. Program je rozdělen podle zaměření dané aktivity, ale věříme, že si jich pro sebe můžete vybrat i více. Staňte se s námi součástí prostoru pro podporu duševního zdraví. Pojďme ho naplnit, vdechnout mu život, dát mu duši, jak se to pro správný DušeProstor sluší.

Přijďte, těšíme se na Vás! Budeme se scházet v prostorách Centra duševního zdraví SvitavyWolkerova alej 209/12 (1. patro), a to, není-li uvedeno jinak, od 15:30 do 17:30 hod.

Klubové činnosti ve Svitavách

Klubové činnosti slouží jako náplň volného času a jsou tu i ke sdílení a vzájemné inspiraci účastníků. Setkání jsou určena nejen pro osoby s duševním onemocněním a jejich blízké, ale i veřejnost okresu Svitavy se zájmem o duševní zdraví.

Jsou tedy otevřeny všem, kdo mají zájem a chuť se zúčastnit.

Konají se vždy v úterý v sudém týdnu.

Kdy? Co?
Út 11.6.
POKRAČUJE cyklus přednášek nazvaný „Pro zdravou duši“ psycholožky CDZ Svitavy Mgr. Kateřiny Hajské. Druhá přednáška je nazvaná „O stresu a čtvrtohorách“, což je určitě zajímavé téma, tak neváhejte a přijďte se dozvědět něco nového
Út 25.6.
Discgolf v Lačnově
Út 9.7.
Znalostní kvíz
Út 23.7
Procházka vodárenským lesem
Út 6.8.
Drátkování

Klubové činnosti v Poličce

Klubové činnosti jsou otevřeny všem, kdo mají zájem a chuť se zúčastnit.

Rozhodli jsme se svoji klubovou činnost rozšířit i do Poličky. Scházet se budeme v centru pro rodinu MaTami na adrese Šaffova 112, vedle Centra Bohuslava Martinů, a to vždy druhý čtvrtek v měsíci od 15:00 do 17:00 hod.

Kdy? Co?
Čt 13.6.
Trénování paměti pomocí her s Milošem Balážem
Čt 11.7.
Vycházka za poličskými památkami s Milošem Balážem.Sraz je v Matami od 14:00 hodin v Matami. délka trasy kolem 1 km.

Svépomocná skupina pro lidi
se zkušeností s duševním
onemocněním

Tato setkání jsou určena pouze pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním z okresu Svitavy. Když Vám nemoc a její projevy občas komplikují život, nemusíte na to být sami. Přijďte mezi nás. Kromě kávy či čaje Vám chceme nabídnout bezpečný prostor vhodný ke sdílení, podpoře a inspiraci.

Tato svépomocná skupina se koná vždy v úterý v lichém týdnu.

Kdy? Co?
Út 18.6.
Opékání buřtů na Křížovém vrchu v Moravské Třebové. Sraz ve 14:30 na autobusovém nádraží v Moravské Třebové
Út 2.7.
Procházka na Rosničku. Sejdeme se v CDZ v 15:30
Út 16.7.
Beseda na téma 4 DOHODY. v CDZ Svitavy v 15:30
Út 30.7
Nakreslíme si strom života. V CDZ Svitavy v 15:30

Svépomocná skupina pro rodiny
a přátele lidí se zkušeností
s duševním onemocněním

Svépomocná skupina je určena pro rodinu, blízké, kamarády a pečující o lidi s duševním onemocněním. Nabízí prostor pro podporu, pochopení od lidí, kteří jsou v podobné životní situaci, bezpečné sdílení, důvěru a vzájemné obohacení se. Čas strávený ve společnosti lidí, kteří čelí podobným obavám, starostem a pochybnostem, pomůže překonat těžkosti.

Pokud se domníváte, že by účast v takové skupině byla pro Vás nebo pro někoho z Vašeho okolí přínosem, ozvěte se nám na telefonní číslo: 739 478 797 nebo na email: skupina.duseprostor@gmail.com. nebo prostě jen přijďte.

Tato skupina se koná vždy druhý čtvrtek v měsíci od 15:30 hod. v našich nových prostorách (Wolkerova alej 209/12, Svitavy)

Kdy? Co?
Čt 13.6.
Pravidelné setkání
Čt 11.7.
Pravidelné setkání

Jednodenní výlety

Pravidelné pořádáme jednodenní výlety, kterých se může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť a zájem. Jenom se prosím přihlaste předem Hance nebo Monice.

Těšíme se na nové zážitky!

Kdy? Co?
So 25. 5.
Podíváme se do Březové nad Svitavou, kde navštívíme Utajenou Rozhlednu Járy Cimrmana. Bližší informace budou opět k vidění na našem webu

Najdete nás v odpoledních hodinách v nových prostorách CDZ (Centrum duševního zdraví) Svitavy (ve 2. patře).

Pěšky je to z autobusového nádraží asi 650 m, z vlakového pak asi 900 m.

Přesná adresa je Wolkerova alej 209/12, 568 02 Svitavy.

Najdete nás na Facebooku, Instagramu, Youtube a nebo nám napište na email duseprostor@gmail.com
případně zavolejte na 774 584 291

Podporují nás