Jak vznikl DušeProstor?

Bylo, nebylo… V červnu 2021 se sešlo několik nadšenců ze svitavského okresu, které různým způsobem spojuje téma duševního zdraví. Někteří pracují jako sociální pracovnice, nebo psychiatrické sestry, studovali psychologii či jsou sami osobou se zkušeností s duševním onemocněním. Tato parta si uvědomila, že lidem v okrese Svitavy chybí bezpečné místo pro ty, které stejně jako je zajímá problematika duševního zdraví. Shodli se, že by uvítali, kdyby toto místo nebylo zřizováno ani řízeno žádnou sociální nebo zdravotní službou a že by se jim líbilo, kdyby ho vedli lidé zajímající se o tuto problematiku bez ohledu na jejich společenské, odborné nebo jiné zařazení. Vytvořili si představu i cíle a také název DušeProstor pro spolek, který byl zapsán do spolkového rejstříku 19. listopadu 2021. Nyní stále probíhá přípravné období a první aktivity jsou plánované na květen 2022. O všech budete včas informováni, a to tady na webových stránkách v sekci PROGRAM nebo našem facebooku (Duše_Prostor).

(duben 2022)

Spolek DušeProstor zahájil svoje aktivity podle plánu v květnu 2022. První vlaštovkou byl už v dubnu výlet do Borové, který uspořádala Přátelská skupina DIVI-ZNA, a my jsme se rádi připojili i kvůli navázání nových kontaktů.

Naše činnost by se dala rozdělit do několika skupin. Jedná se o komunitní setkávání pro duševní zdraví (klubové činnosti a setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním), dále se věnujeme vzdělávání a osvětě v oblasti duševního zdraví (kurzy, přednášky, besedy na školách) a plánujeme zážitkové akce (např.: výlety a víkendové pobyty).

Pokud máte zájem o bližší informace o fungování DušeProstoru, přečtěte si článek na blogu, nebo přijďte za námi a poznejte na vlastní kůži, jaké to v DušeProstoru je. Že je to prostor, který se stále tvoří a je v něm místo i pro Vás.

(leden 2023)

  • Hlavním cílem spolku je vytvářet prostředí, které pomáhá lidem z okresu Svitavy otevírat témata související
    s duševním zdravím.
  • Chceme v okrese Svitavy vytvořit bezpečný prostor, který by mohl být nápomocný lidem se zkušeností
    s duševním onemocněním, jejich blízkým i ostatním lidem v různých životních etapách a zkouškách.

Činnosti DušeProstoru vedoucí k jeho cíli

vytváření místa (zázemí, prostoru) pro podporu, aktivizaci a vzájemné setkávání osob zabývajících se tématikou duševního zdraví

pořádání volnočasových aktivit např. sportovních, kulturních, tvořivých;
poskytování prostoru pro svépomocné aktivity osob se zkušeností
s duševním onemocněním, jejich blízkých i jiných svépomocných skupin

zprostředkovávání informací
o problematice duševního zdraví
i o duševních onemocněních
a napomáhání destigmatizaci v této oblasti

pořádání a zprostředkovávání vzdělávacích aktivit v oblasti duševního zdraví pro laickou
i odbornou veřejnost

informování o možnostech podpory, pomoci a o službách určených osobám s duševním onemocněním a jejich blízkým;
napomáhání při obhajobě práv osob  s duševním onemocněním

spolupráce se subjekty zabývajícími se tématikou duševního zdraví

Podporují nás